Տեսանյութեր

Ստորջրյա բուսական եւ կենդանական աշխարհը

 

Տնտեսական գործունեության հետեւանքով աղտոտումը

 

Տեղաբնակների և հանգստացողների առաջացրած աղտոտումը

 

Ջրի մակարդակի բարձրացման հետևանքով առաջացած աղտոտվածությունը

 

Ստորջրյա չափումներ եւ հետազոտությու